Tato služba se zaměřuje na práci s prostory u kterých je patrné, že jsou zde zatěžující vlivy nefyzikálního původu. Při práci na těchto místech se obvykle setkáváme s duchy zemřelých, zbytkovými mentálními a emočními otisky, historickou a rodovou zátěží. Je potřebné, navázat respektující komunikaci s bytostmi, jež daný prostor (lokalitu) obývají spolu s lidmi, jako jsou například elementární bytosti nebo,, Strážci" míst. Čištění má více úrovní. Od místa nebo-li historie půdy, přes domy se svými příběhy otisklými ve zdech, až po duše, které si mohou místa přivlastňovat. Je mnoho příčin i důvodů, proč se tak děje. Pro  člověka mohou být tyto jemnohmotné vlivy velkou zátěží, která se může projevit onemocněním, velkou ztrátou energie, ale i narušením mezilidských vztahů.