Končí čas mocně-bezmocných kněží

12.4.2017 - Kategorie: Články pro časopis Fenix a příznaky transformace
autor: Administrator, přečteno: 1574x

            
        Končí čas mocně-bezmocných kněží
Mnoho lidí, kteří otevírají své minulé životy z důvodu uzdravení sebe sama, nebo urovnání svého života, často objeví podvědomé vlivy dávných duchovních vůdců a jejich praktik. Různé sliby, oběti, magické rituály, vzdání se, lásky, radosti, dětí, nebo majetku. Duchovní učitel je mistr, který Vás  vždy vede ke svobodě a samostatnosti. Má radost z Vašich kroků a ne vždy Vám pomůže, jak si sami přejete a to právě z důvodu jeho schopností Vás provázet a zároveň Vám ponechat radost i prostor z objevování a douvědomování si sebe sama. Je plně vědom minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Duchovní učitel tady není pro lidi, ale pro Vyšší záměr, nebo-li Boha a je s ním plně propojen. Koná v souladu s Vyšším záměrem- prozřetelností, ne tak  jak si přejí lidé. V tom je často problém. Lidé většinou chtějí, aby bylo po nich a často se dožadují povrchní pomoci (náplasti ), která sice může být účinná, ale často je právě zdrojem ještě větších problému v budoucnosti, nebo se událost přenese na jiného člena rodiny a on tomu stejně musí čelit. Potom dochází ke zklamání, ještě větším propadům a závislosti na takzvaně duchovních lidech. Je to potom začarovaný kruh, z kterého si stejně nakonec musíme cestu ven najít sami svojí intuicí a inteligencí.

Na regresní terapii přišla paní, která řešila pocit bezmoci a nenaplněnosti svého života. Její příběh byl podobný těm, které se v současné době často objevují. Žila klidně se svojí rodinou v menším městečku Mexických hor v období Aztéků, pod vedením kněžích, kteří uplatňovali moc nad svými lidmi. Bohužel jejich moc a síla už mnoho staletí byla umělá a lživá. Neměli žádnou duchovní moc a lidé to nevěděli, chodili za nimi pro radu, léčení a pomoc, ale netušili skutečnou pravdu. Kněží uměli jen jedno  a to byla slovní manipulace. Lidé jim často dávali co měli a věřili, že jim bude pomoženo. Klientka byla velmi spirituální a čistá žena, která žila v naprosté souhře s přírodou v plné úctě ke všemu živému. Měla skutečnou moc ,,Dar,, léčit a pomáhat druhým. Byla vyvolená Bohem, ale nevěděla to. Žila to. Lidé k ní chodili z dálek a žádali o pomoc.

PROTOŽE, MĚLA SVÉ SCHOPNOSTI DÁNY, JEN JE ROZVÍJELA SVÝM ČISTÝM A POKORNÝM ŽIVOTEM.
Svými schopnostmi byla hrozbou kněžích a tak vymysleli plán, jak ji využít, nebo-li zneužít pro své záměry a účely. Pod hrozbou zničení rodiny byla přinucena odejít do chrámu, kde bylo jejím úkolem věštit, předávat informace k léčení, vyvolat deště pro hojnou úrodu a řešení všeho co trápilo lid. Vše dělala potají zavřená v chrámu, bez možnosti odejít, bez možnosti vidět svoji rodinu a blízké. Sama neměla nic, ale veškeré peníze za její služby skončily v rukou kněžích. Tak to šlo roky a nakonec byla obětována v rituálu 7 kněžích ve zlatých maskách. Dříve se věřilo a ještě někde i věří, že pojídáním orgánů a pitím krve získáte moc dané osoby, ale není to tak, jen zesílí ego a agresivita těch, kteří tak konají. Na vědomí Duše tato žena přijala svůj osud, který si sama vybrala, z důvodu soucitu s lidmi a dohodě s Vyšším záměrem, aby bylo lidem skutečně pomoženo v době bezmocně-mocných  kněžích.
V současné době na základě KARMY přicházeli znovu ty stejné duše-kněží a ona znovu prožívala podobné zkušenosti. Stěhování, nedostatek peněz, ztráta rodiny, závist. Zrušením kletby a pomalému zpracování jednotlivých událostí a traumat se pomalu opět vrací ke svému předurčení a zákony vyrovnání už začaly pracovat tam, kde mají.

,,KAŽDÝ KDO SI VZAL CO JEHO NENÍ DO POSLEDNIHO MUSÍ VRÁTIT“
Důležité je, že paní už pochopila svůj příběh a myslím, že si převezme co ji náleží. Své Duchovní předurčení a skutečnou Lásku k životu a daru umět pomoci druhým. Láska je obrovská síla, ne ve vychloubání a slovech, ale v její esenci, která sama o sobě vše transformuje a léčí. LÁSKA JE TICHÁ, POKORNÁ A ŠTASTNÁ.

Mnoho duchovních lidí v současném životě má velmi hluboké bloky v dávných dobách, kdy se schovávali za různé řády, které jim propůjčovali světskou moc. Poznají se tak, že opět vládnou mocí  koupeného učení. Bez něj by byli opět bezmocní. Přitom stačí tak málo, mít odvahu  podívat se do sebe a uvědomit si mnohem důležitější aspekty svého já. Úplně každý má někde svůj dar, ten skutečný, čistý jemu přirozený. Nedal se a nedá koupit. Pravda a láska jsou největší síly a pokud se pomoc nekoná z lásky, pravdy a touhy, ale jen pro peníze, nebude mít dlouhého trvání. Lidé se budí, brzy vše prokouknou a sami budou od těchto,,Dávných kněžích ,,odcházet. Kam? Do svobody a zodpovědnosti za sebe a svůj život.
Nedávno jsem se byla  podívat v krásném kostele jen tak pro krásu architektury a klidnou energii. Bohužel byla doba ,, Bohoslužby,, tak jsem v tichosti sedla do poslední řady a vnímala prostory. Mezitím Bohoslužba skončila a Kněz dával oplatky, lidé pokorně se sklopenou hlavou se skoro plazili pro tu oplatku a já byla poslední kdo vyběhl a doběhl ke Knězi v radosti bez sklopené hlavy s namalovanou pusou. Bohužel toto kněz neunesl a prohlásil, že já oplatku nedostanu, protože je na mě vidět, že se nemodlím a v nic nevěřím. Prostě mě odsoudil jen tak pohledem. Když jsem mu oponovala, ujistil mě, že ale mi může dát ze své MOCI požehnání. Pracuji s regresemi několik hodin denně mnoho let ale mohu říci, že v 21. století se občas cítím stejně jak ve středověku. Oplatku jsem si koupila v obchodě lázeňskou  a požehnala mi ji kamrádka.. Nejsem závislá na mínění kněžích, ale pokud by na mém místě byl někdo, pro koho tento rituál mnoho znamená a kněz by mu toto řekl, hodně by mu ublížil a nebo možná navždy vysvobodil.


 

zpět