Harmonizace, tedy vyladění fyzických a jemně-hmotných struktur člověka, dle aktuálních možností klienta. Nabízená služba probíhá v leže na lůžku. Pod lůžkem jsou individuálně rozestavěny specifické krystaly, které zesilují harmonizační, regenerační a očistný efekt. Klient si stanový záměr a následně ponechá vše na přítomném čase a terapeutovi. Péče probíhá v tichu s pomocí přiložených rukou. Celý proces trvá 1,5hod, poté končí. Úroveň, ve které práce probíhá, vždy odpovídá skutečným potřebám klienta a jeho zodpovědnosti k danému tématu.