Medium – posel zpráv

Posel, znamená přinést na Zem, nebo klientovi zprávy, které jsou povoleny k předání.

Naše vůle, nemusí být totožná s vůlí univerza, odkud čerpám.

Sdělím, co sdělit mám. Ne vždy je to to, co chcete slyšet Vy.

 

Předávám vzkazy od Duší zemřelých.

Komunikace s Dušemi, i jiné zprávy z druhé strany, vyžadují vysokou koncentraci, stabilitu a neovlivnitelnost. Nikdy nevíme, co se bude dít. Někdy píši vzkaz, jindy nechám jít komunikaci skrze svou mysl a někdy i tělo. Sami cítíte silně přítomnost Duše, a také se většinou odehrávají i zvukové dějě, kterými Duše na sebe upozorňují. Často se chtěji na rozloučenou, nebo naopak přivítanou, dotknout klienta, tak používají mé ruce. Zprávy jsou různé, neopakovatelné, ale velmi přesné. Pokud někdo zemře nečekaně, je spojení většinou silně emoční. Kontakt s Dušemi doporučuji až po nějakém čase, ne hned po smrti.

Spojení s Dušemi, které se  chystají na svět

Příchod miminka do našeho života je velmi důležité rozhodnutí a bylo by vhodné o něm něco vědět. Někdy s ženami přicházejí i jejich budoucí děti a nesou informace, co je  vhodné udělat, aby se mohli narodit do nezatížených vztahů. Také můžeme vidět, z jakých životů se děti s rodičemi provázejí a jaké talenty v sobě nesou. V každém případě, pokud Duše budoucího dítěte dá o sobě vědět, je možné mnoho udělat, aby tento společný život, mohl být mnohem klidnější a štastnější, než minulostní zkušenosti. Je  to dar této doby.

Kontakt s Duší zvířete

Poslední dobou často přicházejí s klientem i jejich zvířecí Duše, které je provázeli během života. Často svým majitelům vyjadřují vděčnost a někdy i touhu vrátit se znouvu do života.Takové setkání je velmi dojemné a zvláštní. Mohu předat vše, co si Duše přeje, někdy i informaci dalšího vtělení a možnost znovu shledání.