K zamyšlení

 

Meč ,, PRAVDY"

se má pouze pozvednout,

ne s ním sekat.

 

 

 

Raději ponesu meč ,,BOŽÍ SLÁVY"

než abych mlčela a dívala se, 

jak lidé, vše ničí.

Je čas mluvit a uvědomovat si zodpovědnost,

za své slova a činy.