Až do konce roku 2019, mám stop stav objednávek.

 

Nad námi jsou neznámé světy.

Odtud se spřádá mysterium života.

Poznatky, jenž k nám přicházejí, 

jsou přichystány už dlouho dopředu.

Ve snech se tká síť, 

spojující nás dřív,

než se setkáme, 

abychom společně uskutečnili,

životní dílo, tvořivě, prospěšně a 

podle plánu, podle něhož kráčíme.

Síly nového dění stále působí.