Simona Adonaia Lásková

Už od dětství mě přitahovala mysteria života, jeho smysl a tajemství. Vyrůstala jsem v podkrkonošských lesích a právě příroda a samota mi byla největším učitelem. V tichu začnete slyšet, vidět, cítit a být prostě součástí všeho. Porozumíte řeči zvířat a každý pohyb větru, šum lesu, nebo hluboké mlhy s Vámi mluví a souzní. V třeskutém mrazu si uvědomíte sílu a krásu přírody. Silné bouřky, lesy nasáté párou a vůně mechu, to vše bylo mou každodení jedinou součástí. Dostala jsem dar vidět a cítit, co je jiným skryto. Nebylo to vždy příjemné, hlavně v dětství. Nerozumíte tomu. Vidíte lež a nevíte, proč ji někdo používá. Vidíte budoucí problémy lidí a nevíte k čemu je to dobré. Postupně jsem se naučila tyto  schopnosti využívat a mnohem později předávat i druhým lidem. Jsem vděčná za život. Má cesta poznání vedla přes velké hlubiny temnoty, nalezajíc sama sebe. Odměnou mi je dar -  spojení s Bohem, vesmírem,  mým domovem a silou, jenž mám od věky věků.

Pracuji v tvůrčí oblasti jako šperkařka na volné noze. Specializuji se na kameny a jejich sílu ve spojení s poselstvím. Vyrábím šperky, jako podpůrné prostředky na léčení, obnovení sil a psychosomatické problémy Duše. Čas od času se ponořím do hlubin Země, abych na svět přinesla kousek jejího tajemství v podobě autorského šperku.

Jsem průvodkyní regresními, neboli minulými životy. Tato metoda mi velmi pomohla a dala nahlédnout do souvislosti dějů, odehrávajících se v našich životech. Je to skvělá technika k odproštění se od vin, zátěží, smutku, nebo pochopení komplikovaných vztahových dějů. Dojde k vyjasnění a uvolnění z příčin a důsledků, jenž se nám neustále opakují.

Jsem Posel zpráv z jiných světů. Mé načítání je přes energie kamenů. Zprostředkovávám vzkazy, varování, poselství, nebo spojení s Dušemi zemřelých.

.  
Mezi mé zájmy patří Aura-soma. Absolvovala jsem všechny tři stupně + alchymistickou sadu a mohu ji jen doporučit, protože pracuje na velmi hlubinných úrovních. Doplňuje a obohacuje práci s Duší a nasměrovává k barvám a radosti života.