Spojení se silou předků- seminář 24.2.2024

Modlitba:

Ve jménu Boha Otce Stvořitele a Bohyně Matky Živitelky, ze kterých je zrozena moje Duše, děkuji lidskému rodu, ze kterého se zrodilo moje tělo. Děkuji za život, který mi byl daný, za zdravé tělo, za jídlo, teplou postel, za lásku, kterou mi můj rod projevoval nejlépe, jak dokázal. Děkuji za to, že jsem v bezpečí a lásce, mohla vyrůstat a stát se člověkem, kterým jsem právě ted´. Děkuji mým předkům za sílu, kterou mě naplnili a žádám, aby jsem byla moudře vedená v její použití, at´ ji užívám a rozvíjím, pro dobro tohoto světa a Matky Země, at´ síla mých předků, znásobená mým životem, žije dále ve všech generacích mých potomků.

Prosím Otce Stvořitele a Matku Živitelku o požehnání, pro můj rod, pro moje předky i potomky. Prosím o požehnání mých předků, sebe, a své potomky, at´ jsme požehnáni radostí, láskou, pokojem, důvěrou, hojností, úctou, zdravím a silou Boha Otce a Bohyně matky Země, at´je můj rod naplněný Božským světlem od jeho počátku až na věky, pro nejvyšší dobro všech, kterých se to týká. ,,Tak se stan´.Děkuji "

 

 

Energie našich předků stále proudí skrze nás, jejich odkazy nesou v sobě dary, sílu, léčení, moudrost , laskavost ale i důležité poselství. Někdy můžeme mít pocit, že nám naše rodové linie zanechaly pouze problémy, které v tomto životě musíme řešit. Naši předci na nás ovšem nepoložili jenom to těžké, co máme řešit. Práce s nimi, nás naopak může posílit, vrátit energii, která  během generací z rodu odešla, ale přesto v nich zůstává. Naši předci  k nám stále promlouvají i přesto , že jejich hlas dávno utichl. Jejich sílaje stále s námi .Napojit se na své předky můžeme kdykoliv, pokud utišíme svou mysl a naše Duše, může slyšet jejich zpěv a lásku. A oni ji opětují. 

 

Předci chtějí pomáhat, my jsme jejich odkazem ve hmotě.

Na tomto semináři se budeme věnovat, dlouhé linii odkazu našich rodů, až do dob, kdy ještě žily zdravě - v souladu s přírodou a Zemí. Vložily do nás kody, slova, myšlenky, poselství, které můžeme objevit v situacích ( at´ jsou to vztahy s dětmi, vztahy s partnerem, vztah k sobě, nebo poslání), které jsou velmi  náročné nebo zásadní, pro životní rozhodnutí nebo léčení. Naši předci znali budoucnost a vybavili nás klíči, abychom obstáli a zachovali si důstojnost a hrdost, protože v nás proudí síla pravdy a lásky.

Místo konání: Turnov v hotelu Karla 4. 

čas: od 10hod -17hod. 

cena: 2700kč 

rezervace na tel: 721 408 898