NATIVNÍ A KARMICKÝ HOROSKOP

Náš horoskop je dán okamžikem narození. Je to taková mapa osobnosti, ve které je otisk naší cesty životem. Poznáním vlastního horoskopu do hlubin a tím pochopení působení hvězd na náš život, je důležitou součástí na cestě k sobě samému. Je to dar v podobě mapy, kterou jsme dostali na pomoc, abychom si mohli být vědomi více sami sebe.

Nebeská klenba je v neustálém pohybu, tím Země přijímá bezpočet vyzařování z vesmíru od hvězd. Každý jev, tedy také každý člověk, má tudíž individuální otisk sil, které na něj působil při narození. Celý život sbíráme dojmy, zkušenosti a zážitky, které shromaždujeme a tím měníme vnitřní konstalaci. Některé síly potlačujeme, jiné naopak rozvíjíme - vše podle reakcí na svoje zážitky. Jen vlastním sebepoznáním a poznáním jak fungují síly vesmíru, má člověk jako jediný tvor možnost douvědomování a tím měnit a ovládat svůj osud, do té míry kam je mu dovoleno.

V horoskopu můžeme najít naše přednosti ale i slabší místa naší osobnosti.Také vlivy z minulých životů, které si sebou přinášíme do tohoto života a s jejíchž odkazy se pravděpodobně budem muset střetávat v podobě lekcí .

Na toto konkrétní zaměření se spíš vztahuje Karmická astrologie. S plným a naprostým porozuměním, že fyzická schránka je pouze chrámem, který poskytuje duši prostor pro seberealizaci.Všechny jevy ať dobré nebo zdánlivě špatné, které nelze vysvětlit okolnostmi součastného života,  jsou pozůstatky z minulých inkarnací. V horoskopu na to poukazují karmické uzly. Ukazují určitým způsobem cestu, kterou se duše v součastném životě ubírá, zatímco zbytek horoskopu, poskytuje dodatečné informace o tom  jakou cestou jdete nyní.

Hvězdy, souhvězdí, stálice i planety vyzařují energie síly z kosmu a zároven se vzájemně ovlivňují, podoprují nebo jsou naopak v disharmonickém aspektu. A tím je osud zrcadlovým obrazem našeho charakteru a našich činů existující v životě, někdy příznivě jindy nepříznivě. Pokud o těchto silách nic nevíme,  jsme vydáni na milost či nemilost osudu,  jako všichni tvorové. Jen svými schopnostmi, přeměnovat tvořivé tvůrčí síly, které působí v našem osudu,  máme možnost měnit a ovládat svůj život. Pokud vás fascinuje noční obloha plná hvězd a tajemství jenž skrývají,  můžeme je pomalu začít spolu odhalovat.


Co potřebujete k nativnímu a karmickému horoskopu?

Datum, místo a čas narození.